Агро, плавници, тръби

Трайните контакти с наши клиенти традиционни зърно и зеленчукопроизводители, доказват незаменимото място на мотоделтапланерите при авиохимическа обработка. Работната доза е в рамките на един литър работен разтвор на декар за хербициди и инсектициди и до два литра на декар за фунгициди.

Извършваме изработка и монтаж на плавници.