Обучение на пилоти

Обучение на Пилоти за Мотоделтапланер и ултралеки самолети с издаване на сертификат NPPL ( M ) – MHG,А.

Изисквания и необходими документи за преминаване на курс:

  • Навършени 17 години при бреветиране.
  • Средно образование.
  • Заявление за обучение.*
  • Договор за обучение.
  • Медицинска декларация*

*Заявлението за обучение и медицинската декларация могат да бъдат свалени от http://bgmaa.org/

Етапи на обучението:

  • 60 часа теоретична подготовка, по 7 дисциплини.
  • 25 часа летателна практика.

Допълнителна информация относно процеса на бреветиране, може да се намери на http://bgmaa.org/ ( под-секция “документи” ).