За Нас

Дейността ни е насочена към любителите на моторния делтапланеризъм. Използването на класическите двутактови двигатели, както и на конвертирани автомобилни, дават възможност за реализация на различни ценови проекти в голяма гама – открити или с обтекател мототрайкове, агроприложение, хидроделта, както и възможност за самостоятелно построяване.